Informatie over gegevensbescherming

Laatste update 13.12.2019 (verouderde hints verwijderd.)

Als u gebruik maakt van deze website, onder het domein www.neue-grenz-apotheke.de, willen wij (het team van de Neue Grenz Apotheke, vertegenwoordigd door het management) u graag informeren over onze omgang met de gegevens die automatisch worden gegenereerd tijdens uw bezoek, of door uw bezoek.

Daarnaast willen wij uw aandacht vestigen op uw mogelijkheden en rechten in verband met het onderwerp gegevensbescherming op deze website.

Voorwoord en inleiding

Het gebruik van deze website genereert technische gegevens, evenals het gebruik van vele andere websites. We respecteren het DGSVO/GDPR-principe van data besparing (cf. artikel 5, 1c) buiten de vereiste reikwijdte.

Wij evalueren een deel van de anonieme gegevensbestanden om het gebruik van onze website te kunnen observeren en optimaliseren of om veiligheidsmaatregelen te kunnen nemen.

De server van waaruit de inhoud van deze website wordt geleverd, bevindt zich in een computercentrum in de EU (Straatsburg, Frankrijk) en wordt namens ons beheerd door domainfactory GmbH, gevestigd in Ismaning, Duitsland.

Voor zover technisch mogelijk wordt uw IP-adres geanonimiseerd of gemaskeerd. Het volledige IP-adres wordt slechts tijdelijk opgeslagen om deze webpagina’s af te leveren.

We hebben bewust afgezien van de integratie van Facebook en Twitter knoppen. Ook wordt er geen tracking service, zoals Google, gebruikt. Er worden ook geen cookies gebruikt.

Uiteraard heeft u recht op informatie, correctie of verwijdering van uw gegevens, bijvoorbeeld na een e-mailbericht.

Onze verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is Dieter Krause / Krause Sicherheitstechnik & Datenschutz GmbH.

PRIVACY PRIJSELIJK BELEID

in de zin van de rechtsgrondslagen EU-DSGVO (basisverordening gegevensbescherming; GDPR), de “BDSG (nieuw)” en de TMG.

Wij, de onderneming Neue Grenz Apotheke, nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en houden ons naar beste weten en overtuiging aan de regels van de wetten en voorschriften inzake gegevensbescherming in Duitsland en de Europese Unie. De website wordt beheerd door eigenaar en directeur Christian Köhler. Ons bedrijf is gevestigd in 41334 Nettetal, Duitsland.

Zogenaamde “persoonsgegevens” worden op deze website of op de server die deze website aan u levert alleen gegenereerd of verzameld voor zover dit technisch en juridisch noodzakelijk is. In geen geval worden deze gegevens door ons verkocht of gebruikt voor een profielvorming. Bovendien zijn gegevens die bescherming verdienen of “vitale” gegevens (in de zin van artikel 9 DSGVO) niet op een speciale manier van ons vereist. Wij kunnen dit echter wel verkrijgen als u – bijvoorbeeld via het contactformulier of de door ons aangeboden medicatievoorbestelling – ongevraagd informatie over uw gezondheid verstrekt. Dergelijke informatie zal door ons onmiddellijk worden verwijderd.

De volgende verklaring geeft u een overzicht van de manier waarop wij de gegevensbescherming in het kader van deze website garanderen en welk soort gegevens voor welk doel worden gegenereerd of verzameld.

Puur technische gegevensverwerking op deze website en serverprotocollen

De server van waaruit deze website aan uw browser wordt geleverd, slaat geen logbestanden (serverlogs) op.

De volgende informatie wordt meestal door de browsersoftware die u gebruikt of door uw router naar de server gestuurd die wij in het computercentrum huren:

  • Browsertype/-versie (bijv. of u de website bezoekt met Chrome, Firefox of Safari)
  • Uw gebruikte besturingssysteem en versie (bijv. Windows 10, macOS of Android)
  • Afhankelijk van de browsersoftware die u gebruikt, kunt u ook informatie ontvangen over de gebruikte schermresolutie of de grootte van het browservenster.
  • De hostnaam van de toegangscomputer (dit is uw IP-adres en dus een “persoonlijke datum”).
  • De kalenderdatum en -tijd van toegang tot een pagina of functie van deze website.

Voor ons kunnen al deze gegevens niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. En zelfs als dit technisch en mogelijk is, verplichten we ons ertoe dit niet te doen. Bovendien is het IP-adres in de ons ter beschikking staande logbestanden al geanonimiseerd door de exploitant van het computercentrum en wordt het niet voor inspectie door ons opgeslagen.

Wij zullen deze gegevens niet samenvoegen met andere gegevensbronnen waarmee identificatie mogelijk is (bijvoorbeeld als u ons een schriftelijk verzoek stuurt en hiervoor uw naam achterlaat). Profilering in de zin van de DSGVO vindt niet plaats met de bovenstaande informatie van onze kant.

Bij gebruik van het contactformulier & Co….

Sommige delen van deze website bieden de mogelijkheid om contact met ons op te nemen.

In het geval van het contactformulier vragen wij uw naam en een geldig e-mailadres. Deze informatie wordt alleen opgeslagen en verwerkt in het kader van het contact met ons (in de zin van het beantwoorden van uw vraag of het storten van uw reservering). Indien u ons in het kader van het door u geïnitieerde contact informatie over uw gezondheid verstrekt, zal deze informatie onmiddellijk worden verwijderd.

De verwerking van de gegevens vindt plaats in overeenstemming met de stand van de techniek, beveiligd en ook organisatorisch op een passend beschermingsniveau. Uw aanvraag kan binnen het bedrijf worden gedelegeerd aan de verantwoordelijke medewerkers om uw aanvraag altijd zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Na afronding van de communicatie, maar uiterlijk na 3 maanden, worden persoonlijke gegevens uit bovengenoemde bronnen door ons verwijderd.

Recht op informatie / wissen / blokkeren / blokkeren

U hebt het recht om te worden geïnformeerd over alle persoonlijke gegevens die wij over u, de herkomst en eerdere ontvangers van de gegevens hebben opgeslagen, alsmede over het doel van de gegevensverwerking. Bovendien vestigen wij uw aandacht op uw recht op correctie, blokkering of, indien nodig, verwijdering van deze gegevens, indien deze nog bestaan.

Als u de verklaring inzake gegevensbescherming tot nu toe hebt gelezen, zult u gemerkt hebben dat wij het onderwerp “gegevens” echt serieus nemen.

Graag beantwoorden wij uw vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, indien u dat wenst, te allen tijde. Dus als u vragen heeft die deze verklaring inzake gegevensbescherming niet kon beantwoorden, als we iets vergeten zijn vanuit uw oogpunt of als u gewoon meer gedetailleerde informatie wenst te ontvangen, neem dan te allen tijde contact met ons op (naar de contactpagina).

Uw eerste contactpersoon en verantwoordelijk in de zin van de DSGVO is de heer Christian Köhler.

Functionaris voor gegevensbescherming

In overeenstemming met de DSGVO en de eisen van de BDSG hebben wij een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld:

Dieter Krause
Krause Security Technology & Data Protection GmbH
Oude manier 25
58091 Hagen, Duitsland

Telefoon: +49-2337-911778
fax: +49-2337-911779
E-mail: info@dk-buero.de
Internet: www.dk-buero.de

Wij danken u voor uw vertrouwen en wensen u een prettig verblijf op onze website.